دانلود رایگان


پاورپوینت مرمت خانه امين زاده شوشتر - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت مرمت خانه امین زاده شوشتر

دانلود رایگان پاورپوینت مرمت خانه امين زاده شوشتر مرمت خانه امين زاده (شوشتر )
فهرست
عنوان
بخش اول:شناخت بافت
- نگاهي كلي به شهر ومشخصات جغرافيايي آن
- بناهاي تاريخي معروف شهر شوشتر
- بررسی بافت مسكوني شهر
بخش دوم:شناخت بنا
تاریخچه بنا
مشخصات فضايي يا عرصه هاي زيستي در خانه امين زاده
بررسي سازگاريهاي اقليمي درخانه امين زاده:
- جهت گيري اين ساختمان
- مصالح به كار رفته دراين ساختمان (به طور كلي درشوشتر)
- نورگيري وبازشوها در قسمتهاي مختلف خانه امين زاده
- دلايل اقليمي وجود وعدم وجوددرخت وحوض دراين خانه
- نوع پوشش وروش دفع آب باران درخانه امين زاده
- تزئينات به كاررفته درخانه امين زاده
- نقشه ها
- عکسها
فهرست
عنوان
بخش اول:شناخت بافت
- نگاهي كلي به شهر ومشخصات جغرافيايي آن
- بناهاي تاريخي معروف شهر شوشتر
- بررسی بافت مسكوني شهر
بخش دوم:شناخت بنا
تاریخچه بنا
مشخصات فضايي يا عرصه هاي زيستي در خانه امين زاده
بررسي سازگاريهاي اقليمي درخانه امين زاده:
- جهت گيري اين ساختمان
- مصالح به كار رفته دراين ساختمان (به طور كلي درشوشتر)
- نورگيري وبازشوها در قسمتهاي مختلف خانه امين زاده
- دلايل اقليمي وجود وعدم وجوددرخت وحوض دراين خانه
- نوع پوشش وروش دفع آب باران درخانه امين زاده
- تزئينات به كاررفته درخانه امين زاده
- نقشه ها
- عکسها


پاورپوینت مرمت خانه امین زاده شوشتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت خانه طباطبائي

تحقیق در مورد ارتباط و راه‌هاي نفوذ در ديگران