دانلود رایگان


پاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری به ازاء هر کارگزار حقیقی در قالب نمایندگیهای بیمه کشاورزی -22 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری به ازا هر کارگزار حقیقی در قالب نمایندگیهای بیمه کشاورزی 22 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری به ازاء هر کارگزار حقیقی در قالب نمایندگیهای بیمه کشاورزی -22 اسلاید قسمتی از اسلاید ها
الف – مبانی پایه
1- حقوق پایه کارگزار 2- هزینه ها 2-1) خودرو 2-2) اداری 3- متوسط زمان لازم برای انجام هرموردبیمه ای( صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت) 4- متوسط زمان فعالیت هر کارگزار در ماه 5- متوسط مالکیت در هر فقره صدور بیمه نامه و یا گزارش خسارت
ب – محاسبات 1- درآمد ناخالص ماهیانه کارگزار ( حقوق پایه کارگزار + هزینه ها ) 2- کارمزد هر فقره صدور بیمه نامه و یا گزارش خسارت : متوسط زمان لازم برای انجام هر مورد بیمه ای × درآمد ناخالص ماهیانه کارگزار متوسط زمان فعالیت هر کارگزار در ماه 3- کارمزد هر واحد محصول بیمه شده در زیربخش دام و آبزیان : کارمزد هر فقره صدور بیمه نامه متوسط مالکیت در هر قرارداد 4- کارمزد هرقطعه ،هکتار و یا اصله درزیر بخشهای زراعت ، باغ ومنابع طبیعی متناسب با متوسط مالکیت درهرفقره صدوربیمه نامه و یا گزارش خسارت و زمان سنجی لازم بر اساس قطعه ، هکتار و یا اصله می باشد .
گزارش تحلیلی
پیش بینی میزان کارمزدهای کارگزاران بخش خصوصی در سال زراعی 90-89 و برآورد بارمالی آن
دستورالعمل نحوه پرداخت کارمزد نمایندگیهای بیمه کشاورزی
و ساير ضوابط و مقررات امور كارگزاري در سال زراعی 90-89


جدول شماره (1) -كارمزد نمایندگیهای بیمه کشاورزی در سال زراعي 90-89 (زیربخش زراعت)

جدول شماره (2) -كارمزد نمایندگیهای بیمه کشاورزی در سال زراعي 90-89 (زیربخش باغات)
جدول شماره (5)- كارمزد نمایندگیهای بیمه کشاورزی در سال زراعي 90-89 (زیربخش طیور)

2) زيربخش زراعت: مرحله ارزيابي خسارت و برآورد غرامت:
ب :مرحله ارزيابي خسارت و برآورد غرامت:
1- دام صنعتي
و سایر عناوین و توضیحات و جداول مربوطه ...


پاورپوینت


مبانی


محاسبات


کارمزد


کارگزاری


به


ازاهر


کارگزار


حقیقی


در


قالب


نمایندگی


ها


ی


بیمه


کشاورزی


ارزیابی


خسارت


و


برآورد


غرامت


?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
تحقیق درباره مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت